Bezpieczeństwo

w modelu usługowym

Identyfikacja

Identyfikacja zagrożeń pozwala na wdrożenie odpowiednich środków zapobiegawczych i zarządzania ryzykiem w całym ekosystemie biznesowym organizacji. Opiera się ona na szerokim spektrum obszarów działania:

 • Zarządzanie zasobami
 • Środowisko biznesowe
 • Zarządzanie (ang. Goverance)
 • Ocena ryzyka
 • Strategia zarządzania ryzykiem
 • Zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw

 • Odpowiedzialnym za ten obszar w Cyber Defence Center jest zespół Architektów oraz zespół Compliance.

  Ochrona

  Ochrona jest podstawowym elementem zapewniania bezpieczeństwa organizacji i obejmuje takie obszary jak:

 • Zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu
 • Budowanie świadomości i szkolenia
 • Bezpieczeństwo danych
 • Procesy i procedury ochrony informacji
 • Konserwacja
 • Technologie bezpieczeństwa

 • Odpowiedzialnym za ten obszar w Cyber Defence Center jest zespół Architektów oraz zespół NOC.

  Wykrywanie

  Wykrywanie zagrożeń opiera się na analizie anomalii i zdarzeń w środowisku informatycznym. Ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa jest kluczowe w tym procesie, umożliwiając organizacjom wykrywanie nieprawidłowości i podejrzanej aktywności w czasie rzeczywistym.
  Procesy wykrywania obejmują analizę logów systemowych, danych sieciowych i informacji o aktywności użytkowników, w celu identyfikacji potencjalnych incydentów bezpieczeństwa. Za pomocą narzędzi detekcji intruzów oraz systemów monitorowania można natychmiast reagować na podejrzane zdarzenia i potencjalne zagrożenia, co umożliwia skuteczną ochronę systemów i danych przed atakami.

  Odpowiedzialnym za ten obszar w Cyber Defence Center jest zespół Incident Response (IR), zespół Vulnerability Management (VM) oraz zespół Cyber Threat Intelligence (CTI).

  Reakcja

  Reakcja na zagrożenia opiera się na strukturalnym podejściu, które obejmuje:

 • Planowanie reakcji
 • Komunikacja
 • Analiza
 • Mitygacja
 • Poprawa

 • Odpowiedzialnym za ten obszar w Cyber Defence Center jest Incident Response (IR), zespół Architektów oraz zespół NOC.

  Odbudowa


  Odbudowa środowiska po incydencie jest złożonym procesem, który wymaga starannego planowania. Organizacje opracowują strategie odbudowy, które powinno zawierać takie elementy jak:

 • Planowanie odbudowy
 • Poprawa
 • Komunikacja

 • Odpowiedzialnym za ten obszar w Cyber Defence Center jest zespół Architektów, zespół NOC oraz zespół Prawny.

  EMERGENCY RESCUE TEAM


  Usługa ERT (Emergency Rescue Team) to idea połączonych sił reagowania w obsłudze incydentu.
  Siła połączonych zespołów IT i SECURITY reprezentujących klienta i Emergency Rescue Team, będącego częścią Cyber Defence Center wspólnie podejmujących wyzwania związane z obsługą incydentu.
  Takie podejście wymaga oddziałów specjalinych, doświadczonych zarówno w sferze odporności na stres jaki i ekspertów w swoich dziedzinach. I właśnie takie zespoły jesteśmy gotowi zapewnić do współpracy.

  O nas

  Zbudowało nas:

 • 20 lat doświadczenia w planowaniu ciągłości działania
 • 10 lat świadczenia zarządzanych usług IT
 • 3 lata budowy usługi SOC

 • To dlatego mamy gotowość i odwagę by nazywać się Cyber Defence Center.

  KONTAKT
  net-o-logy sp. z o.o.
  ul. Porcelanowa 23
  40-246 Katowice

  Tel: + 48 32 355 82 70
  Mail: cdc@netology.com.pl